Læserbreve - VideoerBegivenheder

Følg mig på Facebook:
EN STÆRK UDDANNELSES- OG KULTURBY
Der skal styr på økonomien i Holbæk Kommune, så vi kan styrke velfærden og vilkårene for de udsatte. Samtidigt skal vi føre en visionær uddannelses- og kulturpolitik, der skaber jobs og livskvalitet. Jeg bor på Kunsthøjskolen i Holbæk og arbejder med skole- og kulturpolitik til dagligt. Den indsigt er nødvendig, når vi sammen skal bygge en bæredygtig fremtid.


KULTUR PÅ SKOLESKEMAET
Oplevelse og deltagelse er grundlaget for en spændende og lærerig skoledag. Jeg vil styrke samarbejdet mellem foreninger, børnehuse og skoler, så kultur bliver en naturlig del afbørn og unges hverdag. Alle børn og unge i Holbæk Kommune skal have mulighed for at være udøvende i en sportsklub eller i en kulturel forening og møde professionelle kunstnere og kulturudøvere undervejs.
BEDRE BYLIV
Holbæk skal have bedre byrum. God
arkitektur giver livskvalitet og skaber
stolthed. Vi skal tænke bæredygtigt og bygge på de styrker og forskelle, der er på land og by. Der skal være flere cykelstier og det skal være let at bruge naturen til sport og fritid.Bio
Jeg hedder Nis Rømer. Jeg er født i 1972, er gift og har to børn på fem og otte år i børnehave og folkeskole i kommunen. Jeg bor og underviser på Kunsthøjskolen i Holbæk. Jeg har studeret kunst, arkitektur og byplanlægning og er interesseret i hvordan byen påvirker vores liv. Jeg er udøvende kunstner og som formand for Billedkunstnernes Forbund arbejder jeg med kulturpolitik til dagligt. Jeg har undervist på skoler og universiteter i Danmark og udlandet. Jeg er drevet af at tænke nyt og finde løsninger i fællesskab. Det er der brug for i byrådet.

LIDT OM MIG
  • Underviser, billedkunstner og kurator
  • Formand for billedkunstnernes forbund
  • Læser ledelse på Københavns Universitet og CBS
  • I min fritid finder du mig i naturen, på vandet eller sammen med venner og familie
LIDT OM  HVAD JEG STÅR FOR
  • Jeg vil styrke velfærden.
  • Jeg vil gøre Holbæk til en stærk uddannelses- og kulturby.
  • Jeg vil øge samarbejdet mellem skoler og foreninger.
  • Jeg vil skabe bedre byliv.
VIDEOER:

EN STÆRK UDDANNELSES- OG KULTURBY

BEDRE BYRUM I HOLBÆK

LÆSERBREVE;

Holbæk skal ledes, ikke administreres.

I det fantastiske opslagsværk; Dictionary of Imaginary Places, kan man læse om steder og styreformer som kunstnere har forestillet sig gennem tiden. Et sted hersker en mekanisk konge af rosentræ, som kan underskrive op til 30 dekreter om dagen. Han skal alene trækkes op af en embedsmand og er derfor billig i drift. Det er nok ikke den relation mellem embedsværk og politikere, som de fleste ønsker sig. Men fortællingen peger på et af de vigtigste emner efter et valg. Hvordan kan vi skabe et godt samspil mellem byråd og administration i Holbæk Kommune? Vi har set gyldne håndtryk, konflikter og pleje af særinteresser. Truslen om at blive sat under administration har været overhængende. Vi mangler at se hvordan politikere og administration kan gøre hinanden stærke og sammen afstikke den nye kurs, som kommunen har så hårdt brug for. Vi skal skabe en kommune hvor medarbejdere, ledere og politikere trives, og hvor administration og politikere gør hinanden klogere. Det kræver mod, socialt engagement og lederskab at styrke velfærden og genoprette økonomien. Det har Christina K. Hansen. God ledelse er fundamentet for at få kommunen tilbage på sporet.

Nis Rømer
Byrådskandidat (S)
Kunsthøjskolen, Ladegårdsalleen 5D,
Holbæk

I Nordvestnyt 8. november 2017


En stærk uddannelses- og kulturby
Når økonomien er trang, har vi brug for en stærk vision for at prioritere skarpt. Vi skal vælge velfærden. Samtidigt skal vi lægge grunden til den kommune, vi gerne vil være. Min vision er klar: Holbæk skal være en stærk uddannelses- og kulturby. For Socialdemokratiet er kultur- og foreningsliv kernevelfærd som alle skal have adgang til. Den aktive deltagelse i sport og kultur giver os oplevelser og fællesskab, indsigt og udsyn. Det er grundlaget for livskvalitet og en god hverdag. Holbæk har stort potentiale som uddannelsesby. Det er allerede et område med rigtigt mange arbejdspladser og afledte funktioner. Med Danmarks Akkrediteringsinstitution og EVA i Holbæk fra næste år, har vi et endnu stærkere udgangspunkt. Vi skal tænke læring og dannelse ind allerede i daginstitutionerne. Jeg oplever dagligt hvordan dygtige pædagoger skaber glæde og begejstring hos børnene. Vi skal også have begejstringen tilbage i folkeskolen. Og så skal vi arbejde benhårdt for at tiltrække flere uddannelser til Holbæk. Et stærkt kulturliv understøtter et godt studieliv. Vi skal arbejde os ud af krisen og ind i fremtiden med Holbæk som en stærk uddannelses- og kulturby.

Nis Rømer Byrådskandidat (S) Kunsthøjskolen Ladegårdsalleen 5D
Holbæk

I Nordvestnyt online 9. november 2017

SPISEFÆLLESSKABET


I anledningen af kommunalvalget 2017, inviteres du til et spisefællesskab om kunst og politik. Hør forfatteren Lone Aburas læse op med efterfølgende samtale med billedkunstner og byrådskandidat for Socialdemokratiet Nis Rømer.
Meld dig til på hjemmesiden spisefaellesskabet.dk.

Onsdag den 15. november 2017
kl 17.30 Velkomst ved Nis Rømer, fællessang ved Michael Nielen.
kl 17.45
Folkekøkken: Indisk Dhal, Naan brød, youghurt og spicy grøntsager.
kl 18.15 Oplæsning ved forfatter Lone Aburas og samtale om kunstnerisk politik med Nis Rømer.
kl 18.15 Børnebio i foredragssalen
kl 18.45 Fællessang.
kl 19.00 Oprydning og afsked.